ENSP:s utbildningskonferens samlade i år runt 100 deltagare från 30 länder. Fokus för erfarenhetsutbyten låg den här gången på två aktuella områden; rökfria miljöer och nya tobaksprodukter. Margaretha Haglund var inbjuden för att föreläsa om ytterligare ett viktigt område – genusaspekten av tobaksbruk.

– Tobakskonventionen slår fast att genusaspekten måste tas i beaktande i alla delar av det tobakspreventiva arbetet, även i forskningen som bedrivs. Men inom det här området kommer det att krävas mer stöd från såväl Konventionssekretariatet som civila samhället, för att vi ska få se en implementering i länderna, tror Margaretha Haglund.

Platsen för årets konferens var Wien, och den valdes eftersom Österrike i jämförelse med alla andra EU-länder har den absolut sämsta tobakspolitiken, berättar Margaretha Haglund. Här är andelen dagligrökare den allra högsta i EU, 30 procent, och cigarettpriset i Österrike är också en av EU:s lägsta.


Fakta om European Network for Smoking and Tobacco Prevention

The European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) är en internationell ideell organisation som arbetar för ett tobaksfritt Europa till år 2040, och för att tobakskonventionen skagenomföras i Europa senast 2020.

Nätverket stimulerar erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling i tobaksfrågor mellan organisationer som arbetar med frågan i Europa. Genom att samordna aktiviteter över nationsgränser så hoppas man bidra till att skapa större samstämmighet bland rökningsåtgärder och att främja en omfattande politik för tobakskontroll på både nationell och europeisk nivå.


Läs vidare