Konferensen inleds redan dagen innan med ett särskilt ”högmöte” om tobak och mänskliga rättigheter som en del av det rumänska ordförandeskapet. På mötet om tobaksfritt som en mänsklig rättighet deltar bland annat Rumäniens president, WHO:s generaldirektör, EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis och Michael Bloomberg. Finansmannen Bloomberg är sedan flera år en av de allra största bidragsgivarna för att minska tobaksbruket. Bland hans prioriterade projekt för närvarande är kartläggningar av tobaksindustrins arbete för att påverka såväl tobakspolitiken som beslutsfattare med syfte att senarelägga alt stoppa viktiga politiska åtgärder för att minska tobaksbruket.

På den vetenskapliga konferensen behandlas många olika ämnen som t ex ungdomar och tobak, hälso- och sjukvårdens roll i det tobaksbekämpande arbetet, priser och skatter på tobak, mänskliga rättigheter och tobak, olaglig handel, kvinnor och tobak, nya produkter, tobaksberoende, hur det går med implementeringen av tobakskonvention i Europa mm.

På den vetenskapliga konferensens deltar bland annat Tobaksfaktas expert Margaretha Haglund som är inbjuden att föreläsa om såväl kvinnligt ledarskap i det tobaksbekämpande arbetet som hur tobaksindustrin försöker stoppa tobakspolitiska åtgärder i Sverige. Hon ska även föreläsa om genusperspektiv i tobakspolitiken inklusive tobak och mänskliga rättigheter. Dessutom kommer Ingrid Talu och Björn Sundin från Lärare mot Tobak att presentera en studie om rökfria/tobaksfria skolor i Sverige.

Tobaksfakta är sedan november 2018 invald som medlem i ENSP, European Network for Smoking Prevention, som har sitt säte i Bryssel.

Programmet för konferensen 27-29 mars 

Läs mer om ENSP

Läs vidare