Skyltarna ska sättas upp i 195 000 försäljningsställen för cigaretter över hela landet och de ska visas under 21 månader med början 1 oktober 2023, enligt Campaign for Tobacco-Free Kids.

Skyltarna ska informera om de negativa hälsoeffekterna av rökning och passiv rökning, rökningens och nikotinets beroendeframkallande egenskaper och branschens manipulation av cigaretter för att göra dem mer beroendeframkallande. Informationen kommer alltså finnas för konsumenterna vid den punkt där de fattar beslut om att köpa cigaretter.

I 16 år har amerikanska tobaksbolag kämpat i domstol mot ett beslut från 2006 om att de måste informera om tobakens skadeverkningar i amerikanska försäljningsställen.

Det nu fattade domstolsbeslutet är ett resultat av förhandlingar mellan tobaksbolagen, amerikanska justitiedepartementet och sex folkhälsoorganisationer.

Beslutet gäller de tilltalade tobaksbolagen Altria, Philip Morris USA och RJ Reynolds Tobacco Company, samt fyra cigarettmärken som ägs av ITG Brands LLC.

Skyltarnas innehåll och utformning kan ses i slutet av domstolsbeslutet.

Pensionerade tobaksforskaren och professorn Stanton Glantz har i ett blogginlägg publicerat mer information och bakgrunden till beslutet. Inlägget innehåller också flera användbara länkar, bland annat till det ursprungliga domstolsbeslutet från 2006.

Läs vidare