JTI Sweden AB fälls av Patent- och marknadsdomstolen för att ha brutit mot tobakslagen när bolaget sponsrade festivaler under 2019, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.

JTI Sweden AB är ett bolag inom Japan Tobacco International-koncernen, som är en av världens största tobakskoncerner. Företaget tillverkar och säljer tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter till återförsäljare i bland annat Sverige.

JTI ingick ett avtal med en festivalarrangör om att bara bolagets produkter skulle få säljas på festivalerna. Nu konstaterar domstolen att uppgörelsen är att betrakta som sponsring och att det bryter mot lagen om tobak och liknande produkter.

Domen är förknippad med ett vite på tre miljoner kronor. Ett vite är framåtsyftande och kan komma att dömas ut om bolaget framöver bryter mot domen, skriver Konsumentverket. När verket inledde ett tillsynsärende mot bolaget valde det att säga upp samarbetsavtalet med festivalarrangören 2020.

Pressmeddelandet från Konsumentverket 

Läs tidigare artikel på Tobaksfakta om JTI och smygannonsering på sociala medier

Läs vidare