Ett nytt blogginlägg på nätverket STOP:s webbplats går igenom hur tobaken påverkar människors hälsa genom koldioxidutsläpp, plastavfall, vattenanvändning och förorening av vatten.

Läs vidare