I mindre butiker och i kiosker dröjer genomförandet av exponeringsförbudet till år 2015.

Den nya lagstiftningens främsta syfte är att skydda barn och ungdomar mot marknadsföring av tobak. Skyltning med färgrika, attraktivt designade paket i butikerna – gärna vid kassorna och nära godiset – är i Sverige och många andra länder nu ett av tobaksbolagens främsta vapen i kampen för att skaffa nya kunder.

Tobaksindustrin har gjort hårt motstånd mot det engelska exponeringsförbudet och hotade länge med att dra lagstiftarna inför domstol.

England följer nu i spåren av ett flertal länder som redan infört exponeringsförbud. Bland dessa länder finns Norge, Island, Irland, Finland, Thailand och Kanada. Tobaksindustrin brukar hävda att det saknas bevis för att exponeringsförbud får färre unga att röka, men från flera av de länder som infört exponeringsförbud rapporteras mycket goda erfarenheter.

Läs vidare