Tobacco Control har under tre decennier publicerat forskning om farorna med tobaksbruk och om tobaksindustrins inflytande samt tillhandahållit evidensbaserade politiska åtgärder för tobakskontroll. Det nya numret belyser både framgångarna som uppnåtts och utmaningarna som kvarstår.

Chefredaktör professor Ruth Malone skriver i sin ledare att milstolpen är värd att firas. Den forskning som har publicerats har bidragit till att liv har räddats.  Det finns dock också skäl att sörja eftersom tobaksepidemin består och miljontals liv fortsätter att gå förlorade.

”Tidskriften har spelat en viktig roll för att lyfta fram tobakspandemin som ett problem som inte bara är summan av individuella beteendeval utan också ett fenomen som är skapat av och vidmakthålls av tobaksindustrins, regeringars och civilsamhällets agerande (och passivitet)”, skriver hon i ledaren.

Samtliga artiklar i jubileumsnumret är gratis att läsa.

Tobacco Control är en vetenskaplig tidskrift som tar upp konsekvenserna av tobaksbruk globalt, som till exempel tobakens effekter på folkhälsa, ekonomi, miljö och samhället; insatser för att förebygga och kontrollera tobaksepidemin; och tobaksindustrins och dess allierades verksamhet.

 

Läs vidare