– Det här är ytterligare ett argument för kvinnor att aldrig röka eller för den som röker att sluta röka så fort som möjligt. Det är väldigt oroväckande attrökning är vanligastbland unga kvinnor i Sverige, säger Alicja Wolk, professor nutritionsepidemiologi vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

25 474 svenska kvinnor i åldrarna 48-83 år följdes under 16 års tid. Forskarna såg att kvinnor som rökte och kom i klimakteriet redan i 40-års-åldern, i genomsnitt dog två och ett halvt år tidigare än kvinnor som rökte och kom i klimakteriet i 60-årsåldern. Även för kvinnor som tidigare hade rökt fanns ett samband mellan tidigt klimakterium och kortare livslängd. För kvinnor som aldrig rökt syntes inget sådant samband.

Forskarnas tolkning av resultatet är att rökning inte bara kan göra att klimakteriet kommer tidigare utan att rökningen dessutom förstärker de negativa hälsoeffekterna av den minskade östrogenproduktionen efter klimakteriet.

Studien kommer, enligt ett pressmeddelande, att publiceras i det kommande januarinumret av tidskriften Menopause.

Läs vidare