Det är sjunde gången ländernas aktiviteter för tobakskontroll mäts med detta index, som introducerades första gången 2006. Då kom Sverige på sjätte plats av 30 länder. I år omfattar mätningen 36 länder, varav Israel är med för första gången.

Högsta möjliga poäng i indexet är 100. Av de nordiska länderna ligger Island, Norge och Finland stadigt i toppskiktet med över 60 poäng, Sverige i mitten med 52 poäng och Danmark på 29:e plats med 47 poäng.

Sedan förra mätningen har Sverige infört rökförbud på vissa platser utomhus, till exempel uteserveringar, och ratificerat WHO:s protokoll för att eliminera illegal handel med tobaksprodukter. Dock är Sverige för långsamt att ta itu med tobaksreklam inne på försäljningsställen och att införa exponeringsförbud för tobaksprodukter, enligt rapporten.

I två områden får Sverige inga poäng alls. Det ena området gäller hur Sverige bekämpar tobaksindustrins försök till inblandning i folkhälsopolitiken. Det andra rör budgeten för tobakskontroll, som är för låg.

Sedan den första rankningen gjordes 2006 har Sverige alltså sjunkit från plats 6 till plats 15 medan länder som Storbritannien, Norge, Island och Irland fortsätter vara i toppen. Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta beklagar Sveriges sjunkande resultat.

–Sverige brister framför allt i att stoppa tobaks- och nikotinindustrins marknadsföring. Till exempel har de länder som får bättre placeringar än Sverige infört exponeringsförbud för all tobak. Finland har det sedan länge, Storbritannien, Norge och Island har även sedan flera år reklamfria standardiserade tobaksförpackningar. Danmark har nyligen beslutat att införa både ett exponeringsförbud och reklamfria standardiserade tobaksförpackningar inklusive för e-cigaretter, säger hon.

Sedan senaste undersökningen har nio länder infört eller är på väg att införa dessa reklamfria tobaksförpackningar.

 Stort lyft för Österrike

Poängen i Tobacco Control Scale grundar sig på hur länderna har arbetat med tobakskontroll. De länder som ligger i topp är de som har den mest omfattande aktiviteterna, enligt Världshälsoorganisationen WHO:s och Världsbankens lista över de viktigaste åtgärderna, där bland annat pris och skatter ingår, liksom hälsovarningar på förpackningar och andel av budgeten som går till att informera om risker med tobaksbruk.

Tre länder, Österrike, Grekland och Slovenien, har gjort stora lyft sedan den förra mätningen, de har förbättrat sina resultat med 14 poäng eller mer, vilket innebär att Österrike bytte bottenplatsen 35 mot plats 20, och därmed landar i mitten av rankningen.

Länder som inte har tagit initiativ till nya åtgärder har fallit i rankningen.

Liten del av statsbudgeten

Enligt rapporten finns det två frågor som är särskilt viktiga utifrån resultatet. Den ena är finansieringen. Inget land lägger ens två euro, cirka 23 kronor, per capita på åtgärder till exempel informationskampanjer riktade mot allmänheten. Poängen för utgifter i statsbudgeten är generellt låg och flera länder minskar dessutom summan.

Den andra frågan är tobaksindustrins inflytande, som fortfarande är det största hindret för införandet av effektiv politik för tobakskontroll.

Tobaksfaktas Margaretha Haglund tycker att Sverige kunde göra mycket bättre ifrån sig.

–Att det är så svårt i Sverige att inse att barnens hälsa är viktigare än till exempel snusindustrins vinster är något som förvånar, men tyvärr är det många beslutsfattare i Sverige som har förletts av tobaksindustrin. Men det är förstås ett stort steg framåt att man i nya tobaksutredningens direktiv är tydlig med att tobaksindustrins inflytande ska minska, säger hon.

Ett annat område där Sverige brister gäller pris- och skattepolitiken.

–Det är en viktig fråga eftersom priset är den enskilt viktigaste frågan för att minska bruket. Ju högre priser desto färre brukare, och barn är mest priskänsliga. I Norden har Sverige idag tillsammans med Danmark det absolut lägsta cigarettpriset – i Norge är det dubbelt så dyrt med tobaksprodukter. Eftersom Danmark även ska höja tobaksskatten rejält med början i år kommer Sverige snart att ha Nordens absolut lägsta tobakspriser, säger Margaretha Haglund.

 

Fakta Tobacco Controll Scale

Rapporten beskriver resultaten från en undersökning av hur väl de 36 undersökta länderna 2019 arbetar med tobakskontroll. Uppgifterna i undersökningen kommer från gällande lagstiftning 1 januari 2020, prisuppgifter 2018 och den statliga budgeten för tobaksbekämpning 2018 i respektive land. Informationen samlades in under 2019.

Maxpoäng och Sveriges poäng inom parentes:

  • Prisökning genom högre skatter på cigaretter och andra tobaksvaror (max 30 poäng, Sverige 14 poäng)
  • Förbud/begränsningar av rökning på allmänna platser och på arbetsplatser (22 poäng, Sverige 15 poäng). När det gäller kontroll av efterlevnaden kommer Sverige i topp, 95 procent är aldrig eller nästan aldrig utsatta för tobaksrök på arbetsplatsen enligt en undersökning 2014, och endast 2 respektive 1 procent av besökarna på barer och restauranger utsattes för tobaksrök år 2017.
  • Budget för tobakskontroll: Bättre konsumentinformation, inklusive offentliga informationskampanjer, inslag i medier, och publicering av forskningsresultat (10 poäng, Sverige 0 poäng)
  • Omfattande förbud mot reklam och marknadsföring av alla tobaksvaror, logotyper och varumärken (13 poäng, Sverige 9 poäng)
  • Stora, direkta hälsovarningsetiketter på tobaksförpackningar (10 poäng, Sverige 5 poäng)
  • Stöd till tobaksavvänjning (10 poäng, Sverige 7 poäng)
  • Bekämpa olaglig handel med tobaksprodukter (3 poäng, Sverige 2 poäng)
  • Bekämpa tobaksindustrins försök till inblandning i folkhälsopolitiken (2 poäng, Sverige 0 poäng).
  • Länder som inte har ratificerat WHO: s ramkonvention om tobakskontroll förlorar en poäng. Endast Schweiz i undersökningen.

Läs hela rapporten här.

 

Läs vidare