Inför beslutet har synpunkter kommit in till FDA från en rad experter och organisationer i USA och Norden. Bland andra Svenska barnläkarföreningen har skrivit till den amerikanska myndigheten. Barnläkarna framhåller att svenska befolkningsstudier visat att snusande under graviditet innebär en lång rad allvarliga risker för barnet. Om kvinnan snusar under graviditeten ökar risken för att barnet föds för tidigt samt risken för dålig fosterutveckling, låg födelsevikt, dödfödsel, plötslig spädbarnsdöd och missbildningen läpp-gomspalt. Riskerna för barnet är lika stora som om mamman röker, skriver barnläkarföreningen.Dessutom ökar snusande risken för havandeskapsförgiftning, vilket inte gäller rökning.

Barnläkarna framhåller också att snusande hos tonåringar är starkt kopplat till att senare börja röka.

Mot bakgrund av detta anser barnläkarföreningen att riskerna med att snusa är betydande för gravida och för ungdomar.

Även Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm har skrivit till FDA. Han återger de slutsatser som han och hans kollegor i Finland, Norge, Danmark och Island publicerade 2009. De kom då fram till att det saknas stöd för att snus kan minska tobaksskadorna och att skandinaviskt snus inte ska ses som en rökavvänjningsprodukt. Snus räddar inte liv, utan bara tobaksindustrin, ansåg de nordiska hälsodirektörerna då och Lars-Erik Holm framhåller att slutsatsen fortfarande gäller 2015. Inga vetenskapliga bevis som säger motsatsen har kommit fram, skriver han.

Swedish Match ser en stor affärsmöjlighet i att kunna marknadsföra snuset på den amerikanska marknaden som ett hälsosammare alternativ och med nedtonade hälsovarningar. Bolaget sätter därför starka förhoppningar till att FDA för första gången ska godkänna en ansökan om att klassa en tobaksprodukt som mindre farlig.

Under torsdagen pågår en expertutfrågning om snuset hos FDA-kommittén. Mötet går att följa på denna länk. I morgon fredag kommer mötet att avslutas med omröstningar om vad kommittén ska råda FDA att svara på Swedish Matchs ansökan.

FDA betonar i sin information att tobaksbolag som vill få sina produkter klassade som mindre farliga måste kunna bevisa att produkten både minskar sjukdomsrisken för enskilda användare och gynnar hälsan hos hela befolkningen. FDA har hittills aldrig beviljat en sådan ansökan. Utgången av Swedish Matchs ansökningsprocess följs nu noga av andra snustillverkare liksom av tillverkare av tuggtobak och e-cigaretter.

Här kan du ladda ned vårt faktabladOm snuset.

Läs vidare