Enligt planen kommer alla som är födda den 1 januari 2009 eller senare inte lagligt att kunna köpa cigaretter i England någonsin under sina liv.

Åtgärden, som är en del av ett större paket som ska skydda ungdomar från nikotinberoende, får stort stöd av  hälsoorganisationer. I paketet ingår också att begränsa tillgången av e-cigaretter för yngre personer.

Förslaget ska nu utredas och om det går igenom kommer det att gälla från 2027, enligt The Guardian.

När förslaget blev offentligt i början av oktober sjönk tobaksbolagens aktier enligt Investors Chronicle.

 

Läs vidare