Storbritanniens regering har nu tagit ett steg närmare införande av standardiserade, neutrala tobaksförpackningar. Ett utkast till en lag om standardiserade förpackningar har publicerats i ett remissförfarande som kallas ”open consultation”. Detta innebär att intresserade personer, organisationer och företag erbjuds möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Konsultationen ska pågå fram till 7 augusti.

Efter utvärderingen har folkhälsoföreträdare otåligt väntat på att regeringen skulle lägga fram ett lagförslag. När det nu till sist kom, är det osäkert hur långt förslaget kommer att hinna nå före valet i maj 2015.

Standardiserade tobaksförpackningar infördes 2012 i Australien, som var först i världen. I bland annat Nya Zeeland och Frankrike diskuteras att följa detta exempel och i Irland lades nyligen ett förslag om standardiserade förpackningar fram av regeringen.

Läs vidare