Rökstopp minskar avsevärt risken för att dö i förtid av hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar. Samtidigt ökar många i vikt när de slutar röka och det har funnits diskussioner om att viktuppgången kanske gör att hjärt-kärlnyttan av rökstoppet neutraliseras. Med andra ord – att viktökningen kanske förstör den hälsomässiga fördelen med att sluta röka.

Studien av omkring 10 000 personer i USA visar att den oron är obefogad. Den sammanlagda hjärt-kärlrisken minskade bland dem som slutade röka, trots att de gick upp en del i vikt.

Deltagarna i studien gick igenom hälsokontroller vart fjärde år under perioden 1984-2011. Under de i genomsnitt 25 år som forskarna följde deltagarna inträffade 631 akuta insjuknanden i hjärt-kärlsjukdom. Läkarna kallar sådana insjuknanden för hjärt-kärlhändelser och i detta begrepp ingår hjärtinfarkt, stroke och blodproppar i blodkärl ute i kroppen.

Personer utan diabetes gick på några år upp i genomsnitt 2,7 kilo om de slutade röka. Ändå var risken för hjärt-kärlhändelser drygt 50 procent lägre bland dem som slutat röka än bland dem som fortfarande rökte.

Personer med diabetes gick upp i genomsnitt 3,6 kilo om de slutade röka, men även bland dem var hjärt-kärlrisken mindre bland rökslutarna.

Länk till JAMAs sammanfattning av studien

Läs vidare