– Jag tyckte direkt att reklamskylten var tveksam, men ville kolla upp det hela närmare innan jag sade något definitivt, berättar Therese Nilsson, miljöinspektör med ansvar för bland annat tobakstillsyn i Älvsbyns kommun.

Hon kontaktade den handläggare på Länsstyrelsen i Norrbotten som har ansvar för tillsynsfrågor när det gäller tobakslagen. Denna vände sig i sin tur till Konsumentverket i Karlstad som är central tillsynsmyndighet när det gäller marknadsföring av tobak.

-Jag får ett antal sådana samtal så gott som dagligen, säger Rickard Faivre, jurist på Konsumentverket.

-Många som säljer tobak känner inte ordentligt till tobakslagens regler om tobaksreklam. Och de lokalt tillsynsansvariga kan vara osäkra på hur lagen ska tolkas.

Lagens regel är att tobaksreklam är förbjuden. Dock finns ett undantag som säger att den som säljer tobaksvaror får ha dem synliga för kunderna. Det är också tillåtet att inne på försäljningsstället sätta upp skyltar som inte är ”påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.” Skyltarna får inte heller synas utifrån.

– Stora priserbjudanden och mängdrabatter strider mot detta krav på måttfullhet, säger Rickard Faivre och det beskedet fick också Coop-handlaren i Älvsbyn via miljöinspektören.

Det ledde till att skylten aldrig sattes upp, åtminstone inte i den affären.

Frågorna till Konsumentverket vittnar om att det förekommer en hel del tobaksreklam som går utanför lagens gränser på och utanför säljställen runt om i Sverige. Ofta är det tobaksbolagen som , kostnadsfritt, förser de enskilda handlarna med reklammaterial och bolagens uppfattning om vad som är måttfullt stämmer inte alltid med myndigheternas. Det förekommer också att nya handlare som etablerar sig får stora delar av butiksutrustningen av ett tobaksbolag. Tobakshandlarnas kunskaper om tobakslagens bestämmelser skiftar.

– Det har hänt att nyetablerade tobakshandlare som fått sin reklamförsedda butiksutrustning av ett tobaksbolag sedan blivit ålagda av den lokala tillsynsenheten att ta bort reklamen eftersom den strider mot lagen. De handlarna hamnar i en väldigt jobbig situation, ´berättar Rickard Faivre.

Det finns också fall där handlaren helt enkelt har struntat i föreläggandena från kommunens handläggare. På bilden här nedan syns en 4×4 meter stor skylt som tidigare satt utanför ett köpcentrum i Charlottenberg. Handlaren tyckte att de viten han ålades att betala till kommunen var en billig reklamkostnad. Inte förrän vitet höjdes rejält försvann skylten.

Konsumentverket strävar i sitt arbete kring tobaksreklam efter att i möjligaste mån få tobaksbolagen och handlarna att frivilligt rätta till eventuella övertramp. En viktig del av arbetet är att utbilda dem som arbetar med tillsyn i kommunerna och på länsstyrelserna.

– Många handläggare tycker det är svårt att bedöma om den reklam de träffar på uppfyller kraven på särskild måttfullhet. Vad är lagomt, vad väcker uppmärksamhet? Det kan också göras olika bedömningar i olika kommuner, säger Rickard Faivre.

– Med ett totalförbud utan undantag mot marknadsföring av tobak skulle vi inte ha haft de här problemen.

Läs vidare