Standardiserade (neutrala) tobaksförpackningar kan spara inte bara liv utan även pengar. Den slutsatsen framför den nationella folkhälsomyndigheten i England – Public Health England – i sitt remissyttrande över förslaget om att införa standardiserade paket i landet. Public Health England har räknat ut att lagändringen kan ge samhällsekonomiska vinster på sammanlagt omkring 500 miljoner pund om året. Särskild i fattigare kommuner kan detta innebära ett betydelsefullt ekonomiskt uppsving, menar Public Health England.

Bland remissvaren finns analysen från Public Health England, som utgår bland annat från aktuell rökvanestatistik från Australien. Där introducerades standardiserade förpackningar i december 2012. Under det första året efter lagändringen minskade tobaksförsäljningen med 3,4 procent. En motsvarande minskning i England skulle ge ett ekonomiskt plus på omkring 500 miljoner pund under ett år. I den summan ligger minskade samhällskostnader på grund av rökrelaterade sjukdomar som, men också den stimulans av ekonomin som beräknas komma av att rökare börjar lägga pengar på annat än tobak. Eftersom rökning är vanligast i socialt och ekonomiskt mindre priviligierade områden, menar analytikerna att de positiva effekterna kan bli störst just där. Visserligen minskar intäkterna från tobaksförsäljning för återförsäljarna, men deras vinst på tobaksprodukter är så pass liten att denna minuspost överskuggas av pluseffekterna, enligt Public Health England.

Läs vidare