Om en pappa röker tidigt i graviditeten, riskerar hans söner att få sämre spermakvalitet. Det har ST-läkaren och doktoranden Jonatan Axelsson på Skånes universitetssjukhus kommit fram till i sin forskning. Studien publicerades nyligen i den ansedda vetenskapliga tidskriften PlOS One.

I studien deltog 295 tonårskillar från Malmötrakten. De lämnade spermaprov som analyserades. Uppgifter om mammans, pappans respektive tonåringens egna rökvanor samlades in.

Det tydligaste sambandet såg forskarna mellan pappans rökning i tidig graviditet och dålig spermakvalitet. Om pappan, men inte mamman, hade rökt tidigt i graviditeten hade sonen i genomsnitt 46 procent färre spermier.

Även mammans rökning i tidig graviditet sänkte spermiemängden, men inte lika mycket.

I artikeln diskuterar forskarna vad sambandet mellan pappans rökning och sonens spermakvalitet kan bero på. En möjlig hypotes är att rökningen gett pappan DNA-skador som överförs till sonen och att det är dessa som påverkar spermieproduktionen.

Läs vidare