Bakgrunden är de resultat från mindre studier på olika håll som pekar på att snus underlättar rökslut.

Drygt 1 200 rökare landet runt engagerades under ett år. De delades slumpvis upp i en kontrollgrupp utan snus och en där deltagarna fick gratis snus.

De inbjudna fick veta att det rörde sig om en ny, verksam produkt, men att man vände sig till rökare som inte hade någon större lust att sluta just då. Man undvek på det sättet en så kallad självselektion av starkt motiverade, vilket i detta fall var en styrka.

Undersökningen inleddes med en sex veckor lång testperiod. Deltagarna rapporterade sedan själva efter sex månader och ett år om sina försök att sluta röka och om sina perioder av abstinens.

De rapporterade också bl a om hur motiverade de kände sig och vad de tyckte var besvärligt.

Det visade sig att rökarna i snusgruppen gjorde färre försök att sluta röka än kontrollgruppen utan snus. Det fanns däremot inga skillnader ifråga om abstinens.

I snusgruppen använde 16 procent snus regelbundet efter testperioden, medan 82 procent hade använt snus vid minst ett tillfälle.

Forskarna konstaterar att intresset för snus var minimalt och att snuset dessutom underminerade försöken att sluta röka och inte heller förlängde abstinensperioderna.

– Det är en välgjord studie, säger professor emeritus vid Karolinska institutet Hans Gilljam. Den visar återigen att snus inte är en bra rökslutarprodukt och att snus inte är lätt att omplantera i andra länder trots en tämligen omfattande kultur av rökfri tobak som till exempel i USA.

Studien i Tobacco Control

Läs vidare