Bakom artikeln står flera europeiska folkhälsoexperter samt de amerikanska forskarna Stanton Glantz och Jonathan Polansky, som båda länge studerat sambanden mellan filmrökning och ungdomars tobaksvanor. Författarna vänder sig mot att Europas regeringar använder skattebetalarnas pengar till att stödja produktion och visning av filmer med rökscener.

Det finns nu över två dussin vetenskapliga studier, gjorda på fyra kontinenter, som visar samma sak; Att se rökning på film ökar tydligt ungdomars risk att börja röka och gå vidare till beroende och regelbunden rökning. I en stor europeisk studie ingick t ex 16551 ungdomar (medelålder 13 år) i Tyskland, Island, Italien, Nederländerna, Polen och Skottland. Efter justering för olika samverkande faktorer kunde forskarna konstatera att de ungdomar som såg mest filmrökning hade en 70 procent högre risk att ha prövat att röka.

Inom EU pågår för närvarande en revidering av reglerna för offentligt filmstöd. Forskarna och folkhälsoexperterna ser detta som ett utmärkt tillfälle att påverka EU-länderna att sluta ge statligt stöd till filmer med rökning. Artikelförfattarna framhåller att den internationella Tobakskonventionen innebär att länderna ska införa totalförbud mot alla former av marknadsföring av tobak. De påpekar också att världshälsoorganisationen WHO rekommenderat att länderna inför regler som innebär att filmer med rökning i får en 18-årsgräns.

Tvärtemot dessa rekommendationer ger många EU-länder fortfarande omfattande statligt stöd till inhemsk och utländsk film med rökning i och inget land har infört 18-årsgräns för sådana filmer.

Enligt författarnas beräkningar har EUs regeringar gett minst 263 miljoner dollar i stöd till filmer med rökning i under åren 2008-2011.

I vårt land är det Stiftelsen Svenska Filminstitutet som sköter stödet till filmmarknaden, inklusive produktions- och biografstöd. Frågan om rökning på film har hittills inte uppmärksammats i Filminstitutets diskussioner om fördelningen av stödet. Den statliga delen av filmstödet uppgick 2010 till 185 miljoner kronor.

Via denna länk kan du läsa debattartikeln i The European Journal of Public Health

Läs vidare