Schweiz nuvarande tobakslagar är några av de mest liberala i världen. Lagförslaget som nu diskuteras kom till från ett folkinitiativ för att skydda barn och ungdomar från tobaksreklam med över 100 000 underskrifter. Initiativet stöds av en bred allians av hälsoorganisationer. 

Schweiz har hittills valt att inte begränsa tobaksreklam riktad mot unga människor, vilket gör det till en liten grupp länder som inte har ratificerat WHO:s ramkonvention om tobakskontroll, tobakskonventionen i dagligt tal. Den schweiziska regeringen signerade konventionen 2004, vilket innebär att landet uttalade sin avsikt att ansluta sig enligt vad konventionen föreskriver. 

Dock hör Schweiz till ett fåtal länder, däribland USA, Argentina, Haiti och Marocko, som inte har ratificerat konventionenAtt ratificera innebär att landet lämnar in ett underlag till FNsystemet om hur man ska införa det som konventionen föreskriver, till exempel ändra lagstiftning. 

Rökning är i Schweiz fortfarande den främsta orsaken till dödsfall som går att förebygga. Tjugosju procent av befolkningen över 15 år röker. 

Tobaksindustrigiganter som Philip Morris International, British American Tobacco och Japan Tobacco har sina huvudkontor i Schweiz. 

Läs mer här 

Läs vidare