Forskning och opinionsbildning som finansieras av tobaksbolag kan inte jämställas med annan forskning och opinionsbildning, förklarar WHO:

”När det gäller Foundation for a Smoke-Free World finns ett antal tydliga intressekonflikter i och med att denna påstådda folkhälsostiftelse har samröre med ett tobaksbolag. Särskilt eftersom det kan främja försäljning av tobak och andra av företagets produkter. WHO kommer inte att samarbeta med stiftelsen. Det bör regeringar inte heller göra och folkhälsosamhället bör följa samma policy.”

The Foundation for a Smoke-Free World beskriver sig som en global stiftelse med fokus på att minska rökningen i världen. Bakgrunden till WHO:s utspel är att stiftelsen nyligen meddelade att den under de kommande tolv åren kommer att ta emot omkring 80 miljoner dollar per år av Philip Morris.

WHO påminner om att FN: s generalförsamling genom den internationella tobakskonventionen har erkänt en ”grundläggande intressekonflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsan.”

I artikel 5.3 i WHO: s ramkonvention om tobakskontroll åläggs parterna att agera för att skydda folkhälsopolitiken från tobaksindustrins kommersiella och andra intressen. Riktlinjer för genomförandet av artikel 5.3 anger tydligt att regeringar bör begränsa samspelet med tobaksindustrin och undvika partnerskap. Dessa riktlinjer är också tydliga att regeringar inte bör acceptera ekonomiska eller andra bidrag från tobaksindustrin eller de som arbetar för att främja sina intressen, till exempel denna stiftelse.

”Att stärka genomförandet av tobakskonventionen för alla tobaksprodukter är fortfarande det mest effektiva tillvägagångssättet för tobakskontroll. Politik som tobaksskatter, grafiska hälsovarningar, förbud mot reklam, marknadsföring och sponsring och att erbjuda hjälp att sluta använda tobak har visat sig minska efterfrågan på tobaksvaror”, skriver WHO.

”Om Philip Morris verkligen var engagerad i en rökfri värld, skulle företaget stödja denna politik. Istället motsätter sig PMI dem. PMI engagerar sig i storskalig lobbying och långvariga och dyra tvister mot evidensbaserade åtgärder.”

En viktig idé för The Foundation for a Smoke-Free World verkar vara att minska tobaksrökningen genom att utveckla och gynna andra nikotinprodukter, som exempelvis e-cigaretter.

”Det finns många obesvarade frågor om minskning av tobaksskador, men den forskning som behövs för att svara på dessa frågor bör inte finansieras av tobaksföretag”, framhåller WHO.

Läs vidare