Hjärnbarken är viktig för bl a minnesförmågan. Det är normalt att den förtunnas med stigande ålder, vilket är en av förklaringarna till sämre minne hos äldre personer. Vad som händer i rökarnas hjärnor är att förtunningen accelererar, med ett tidigare åldrande som resultat.

Studien, som publicerats online av tidskriften Molecular Psychiatry, omfattar 504 personer med en genomsnittsålder på 75 år. I gruppen ingår rökare, före detta rökare och personer som aldrig rökt.

Majoriteten är från Skottland och genomgick som elvaåringar kognitiva och medicinska tester. År 2007 gick de med på att testas på liknande sätt och genomgick också hjärnundersökning med magnetkamera.

– Vi fann att såväl rökare som tidigare rökare hade områden med tunnare hjärnbark än de som aldrig rökt. Personer som slutat röka verkade delvis återbilda tjockleken på hjärnbarken. Även om en återhämtning är möjlig tar den väldigt lång tid. Också de som slutat röka för 25 år sedan hade tunnare hjärnbark än normalt

Det säger forskningsstudiens huvudförfattare neurologen Sherif Karma från McGill-universitetet i Montreal till tidningen Mirror.

Av studien framgår att det finns ett tydligt samband mellan hur mycket deltagarna rökt och omfattningen av hjärnbarkens förtunning.

Molecular Psychiatry

WHO-rapport om tobak och demens

Läs vidare