För att efter ytterligare tio år ha uppnått målet om ett rökfritt samhälle, där färre än fem procent röker, krävs att 40 000 personer slutar röka varje år och att inga unga börjar röka. Ser man, med hjälp av kontinuerlig kontroll, att målen inte uppnås krävs en ännu rigorösare politik.

Här är de viktigaste åtgärderna:

För att skydda barnen

Exponeringsförbud för tobaksvaror från juli 2012

(en punkt som inte fanns med i de ursprungliga planerna)

Neutrala cigarettpaket från senare hälften av 2013

(Beslutades av regeringen i februari 2013)

Större varningar i text och bild på paketen

Rökförbud i bilar med barn som passagerare

(En fjärdedel av landets barn utsätts för rökning i bilar)

Regionala och lokala beslutsfattare ska uppmuntras att göra allmänna miljöer där barn förekommer rökfria – inte bara lekplatser.

För att minska tillgång och efterfrågan på tobak

Registrering av alla tobakshandlare och av import, distribution och försäljning

Höjda tobaksskatter

Punktskatten skulle enligt departementets förslag höjas med 50 procent 2013, 2014 och 2015, men höjningen har tills vidare stannat vid tio procent per år. Skattehöjningarna hittills har ändå ökat samtalen till sluta röka-linjer och besöken hos tobaksavvänjare

Ökad kvalitet på rökavvänjning

Omfattningen och kvalitén på rökavvänjningen i Nya Zeeland har förbättrats, men mycket återstår att göra, bl a krävs större resurser för rökavvänjning bland urbefolkningen, maorierna, som röker mest, och bland invandrare från Polynesien, som också röker mer än genomsnittet. Det behövs även bättre utvärderingar av rökavvänjningen för att göra den effektivare och för att bättre förstå mekanismerna vid rökstopp och återfall.

Strängare regler om tillsatser

Tillsatser som förstärker nikotinets effekter förbjuds och reglering av smaktillsatser införs.

Information om tobakskonventionen

Regeringen publicerar information om WHOs ramkonvention om tobakskontroll och särskilt om artikeln 5.3 som är till för att förhindra att tobaksindustrin påverkar hälsopolitiken.

Den genomsnittliga andelen dagligrökare i Nya Zeeland var 21 procent år 2010 för att 2011/12 ha sjunkit till 18 procent. I urbefolkningen maorierna rökte 45 procent år 2010 och bland de polynesiska invandrarna 30 procent. Målet för 2015 är 15 procent i genomsnitt, 25 procent bland maorierna och 20 procent bland polynesierna.

Regeringens dokument om ett rökfritt Nya Zeeland

ASH New Zealand

Läs vidare