I studies följdes 491 rökare som sökt hjälp vid National Health Service´s rökavvänjningskliniker i England. Samtliga ordinerades nikotinplåster och deltog under åtta veckor i åtta gruppträffar för rökavvänjning.

21,6 procent av deltagarna (106 personer) hade diagnosticerade psykiska hälsoproblem. Det hand lade främst om depression och nedstämdhet samt ångestsjukdomar.

Ångestnivån hos var och en av deltagarna mättes i början av studies.

Efter sex månader var 14 procent (68 personer) rökfria. Forskarna såg en tydlig skillnad mellan ångestnivåerna hos dem som var rökfria och den som återfallit. Hos den som lyckats sluta röka var ångestnivån tydligt lägre än vid studiens start. Hos många av den som fått återfall var ångestnivån i stället högre än innan.

Särskilt hos rökare som uppgivit att de rökte för att hantera tillvarons påfrestningar ledde rökstopp till sänkt ångest. Forskarnas tolkning är att dessa rökare nu slapp röka för att slippa oro och andra abstinenssymtom och att detta fick dem att känna sig lugnare.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien

Läs vidare