– Att rökande kvinnor förlorar mer levnadstid än män indikerar att rökning gör större skada hos kvinnor, citeras han i norska Dagens Medisin.

Morten Grundtvig analyserade data om 2 282 patienter med hjärtinfarkt som skrevs ut från sjukhuset i Lillehammer 1998-2005. Patienterna följdes upp fram till år 2010.

Det visade sig att rökande kvinnor tappade nästan dubbelt så många år utan hjärtinfarkt som rökande män. Rökande kvinnor var i genomsnitt 14,5 år yngre vid sin första hjärtinfarkt än rökfria kvinnor. Genomsnittsåldern vid den första hjärtinfarkten för rökande kvinnor var 66,2 år och för de kvinnor som inte rökte 80,7 år. Bland männen var åldersskillnaden mellan rökare och ickerökare vid första hjärtinfarkten 8,3 år – 63,9 år mot 72,2 år. Nästan hela åldersskillnaden berodde, enligt analys av olika faktorer, på rökningen.

Efter åtta års uppföljning var 55 procent av patienterna döda. Patienternas livslängd jämfördes med den genomsnittliga förväntade livslängden i befolkningen. Rökande hjärtinfarktpatienter förlorade betydligt fler levnadsår än rökfria patienter – 10,3 jämfört med 5,4 år. Rökande kvinnor förlorade även här mer levnadstid än rökande män.

Morten Grundtvig framhåller att hans resultat ger ytterligare argument för att målet måste vara ett rökfritt samhälle, inte bara i Norge utan i hela världen.

Avhandlingen heter ”Acute myocardial infarction in men and women˗ different impact of smoking in the two genders.Analyses of a cohort study of 2281 patients admitted to hospital.”

Länk till universitetssjukhusets information om avhandlingen.

Läs vidare