Avhandlingen läggs fram på fredag av överläkare Lina Vigren, enhetschef vid medicinkliniken på Lasarettet Trelleborg och specialist i både gastroenterologi/hepatologi (läran om mag-tarm- och leversjukdomar) och internmedicin. Hon och hennes forskargrupp är först i världen med att fastställa ett samband mellan rökning och kollagen kolit.

Cirka en procent av Sveriges befolkning lider av olika former av inflammatorisk tarmsjukdom. Kollagen kolit är en inflammatorisk tarmsjukdom som ger långvarig vattentunn diarré. Typiskt är att patienten har svårt att hålla emot trängningarna och ofta måste rusa till toaletten. Många har smärtor i magen och drabbas av viktnedgång.

– Det vi har lyckats visa är att dessa patienter i stor utsträckning är rökare. Rökarna insjuknar också i genomsnitt 14 år tidigare än dem som inte röker, säger Lina Vigren.

Kollagen kolit kan drabba patienter i alla åldrar men är vanligast i 50-70-årsåldern och är vanligare hos kvinnor än hos män.

– Sjukdomen har blivit mer känd men fortfarande får vi remisser till mottagningen i Trelleborg där patienter haft mycket långvariga och besvärliga diarrér utan att någon diagnos kunnat ställas.

Sjukdomen diagnostiseras genom att prov tas från tarmslemhinnan och undersöks i mikroskop.

– För många orsakar sjukdomen stort lidande, inte minst socialt. Patienter kan isolera sig på grund av symptomen. Det är olyckligt eftersom det i dag finns goda möjligheter till behandling. Ungefär 9 av 10 kan bli helt friska, förklarar Lina Vigren.

Lina Vigren har även undersökt hur kollagen kolit är kopplat till andra sjukdomar, främst så kallade autoimmuna sjukdomar där vårt eget immunförsvar dras igång och riktas mot kroppens egna vävnader. Hon har sett kopplingar mellan rökning, kollagen kolit och olika autoimmuna sjukdomar som bland annat sköldkörtelsjukdom, glutenintolerans och typ 1-diabetes.

Doktorsavhandlingen heter ”Collagenous colitis. Epidemiology, risk factors, clinical presentation and associated autoimmune disorders”. 


Läs vidare