Upplever du oftare minnesförlust och förvirring nu jämfört med tidigare i livet?
Den frågan fick drygt 130 000 personer, 45 år och äldre svara på. Resultatet visade att rökning hade stor påverkan på svaret.

Det var 1,9 gånger vanligare att rökare svarade att de hade kognitiva problem jämfört med icke-rökare. Bland de som rökt men slutat var dock skillnaden mindre.
För de som slutat röka för mindre än tio år sedan var det 1,5 gånger fler som upplevde kognitiva problem än icke-rökare. För de som slutat röka för mer än tio år sedan var resultatet i stort sett jämförbart med icke-rökarnas, bara något vanligare med kognitiva problem.

– Betydelsen av att sluta röka var särskilt tydlig i gruppen 45 – 59 år. Vi såg inte samma samband vid högre ålder. Det talar för att det är större vinster med att sluta röka om det sker tidigare i livet, säger Jeffrey Wing, biträdande professor i epidemiologi vid State Ohio University och medförfattare till studien i en kommentar.

Jeffrey Wing menar vidare att studien bidrar till insikt om att rökstopp inte bara gagnar, lungor, hjärta och kärl, utan även är bra för att behålla sin kognitiva förmåga. Studien är en uppföljning av tidigare forskning som visat att rökare har större risk att drabbas av Alzheimer och andra typer av demens.

Jenna Rajzcyk, doktorand och huvudförfattare till den senaste studien menar att fynden talar för att man tidigare kan upptäcka om en person är i riskzonen för att utveckla demens genom frågor om kognitiva förmågor.

Läs vidare