Personer som ser äldre ut än de i verkligheten är, har ofta sämre hälsa än jämnåriga, skriver forskarna. Det var bakgrunden till att de ville undersöka om rökning och alkohol påverkar synliga ålderstecken.

Över 11 500 vuxna i det stora forskningsprojektet the Copenhagen City Heart Study följdes under i genomsnitt 11,5 år. Deras levnadsvanor, bland annat rök- och alkoholvanor, studerades. Dessutom letade forskarna efter några välkända fysiska tecken på åldrande.

Ett av dessa var skallighet, men där fann forskarna inga samband med levnadsvanorna utan pekar på ärftlighet som den sannolika orsaken. Beträffande övriga ålderstecken fanns däremot kopplingar till levnadsvanorna. Hos personer som rökte kom dessa tecken tidigare än hos rökfria och sannolikheten för att få dessa ålderstecken ökade ju per personen rökte. På samma sätt påverkades utseendet av att dricka mycket alkohol. Måttligt drickande hade dock ingen påverkan.

De tre ålderstecken som kom tidigare hos rökare och hos dem som drack mycket var ett veck på örsnibben, en ljusgrå ring kring ögats iris samt ljusgula avlagringar i huden runt ögat.

Forskarna skriver att resultatet av studien sannolikt avspeglar att alkoholmissbruk och rökning påskyndar kroppens åldrande.

Läs en danskpråkigpopulärvetenskapligrapport om studien.

Läs vidare