Debattartikeln i tidningen Byggindustrin handlar, enkelt sammanfattat, om hur vi i Sverige mest effektivt ska kunna rädda fler människor från lungcancer. Göran Stålbom, civilingenjör och ventilationsexpert, och Matz Larsson, överläkare vid lungkliniken i Örebro och expert på tobaksprevention, anser att det uppstått en obalans i hälsodebatten om radon. De menar att rökningens roll inte lyfts fram på ett korrekt sätt och att riskerna med radon på så vis kan verka större än de verkligen är.

”Silar man mygg och sväljer en camel?”, frågar de i artikeln.

Lungcancer drabbar varje år omkring 3 500 personer i Sverige. Rökning är den i särklass viktigaste orsaken till lungcancer. 90 procent av alla som drabbas röker eller har rökt. Radon är en radioaktiv gas som bildas genom sönderfall av uran i jordskorpan och kan tränga in i byggnader från marken. Radon brukar pekas ut som den näst största riskfaktorn bakom lungcancer.

Debattartikeln i Byggindustrin är en kommentar till ett inlägg i Svenska Dagbladet i början av januari. Där föreslog den miljöpartistiske riksdagsmannen Jan Lindholm och Per Nilsson, Svensk radonförening, en ny sänkning av det svenska gränsvärdet för radon i nybyggda bostäder. För några år sedan sänktes gränsvärdet till 200 Bq/m3, i SvD förespråkade Lindholm och Nilsson en halvering av detta gränsvärde. Deras förslag baseras på rekommendationer från världshälsoorganisationen WHO, som säger att världens länder bör sträva efter nationella referensvärden på 100 Bq/ m3. WHO säger också att i länder där gör det svårare att få ned radonhalterna bör man i vart fall se till att komma ned under 300 Bq/ m3.

Lindholm och Nilsson hävdade i sin artikel att radon orsakar 400-500 fall av lungcancer per år i vårt land. Stålbom och Larsson ifrågasätter detta påstående. De pekar på att den absoluta merparten av de statistiskt framräknade radondrabbade lungcancerpatienterna är rökare.

– Det har ännu inte presenterats vetenskapligastudier som ger stöd för att radon i bostäder ensamt ökar lungcancerrisken. Däremot är det belagt att radon ökar lungcancerrisken ytterligare för den som röker, säger Göran Stålbom.

Matz Larsson instämmer:

– Ingen vet egentligen om radon verkligen ökar lungcancerrisken för den som inte röker. Med tanke på hur stora och välkända riskerna med rökning är, verkar det som slöseri med samhällets resurser att satsa dem på ett korståg mot radonet. , säger han.

– Satsa i stället på en strategi för att helt fasa ut rökningen. Det är mycket mer effektivt för att bekämpa lungcancer och annan ohälsa.

Länk till debattartikeln i Byggindustrin

Läs vidare