Forskare vid Umeå universitet studerade en vanlig orsak till ländryggssmärta – spinal stenos. Termen betyder trång ryggrad. Sjukdomen kan exempelvis bero på att diskarna mellan kotorna i ryggraden har sjunkit ihop så att nerverna kommer i kläm. Vanliga symtom är domningar, smärtor och sämre muskelkraft i benen. De kan göra att man får allt svårare att gå.

Behandlingen kan vara smärtstillande läkemedel och sjukgymnastik. Om inget annat hjälper kan en operation behövas.

Forskare har även tidigare sett samband mellan rökning och spinal stenos. Nikotinets hämmande verkan på blodcirkulationen och påskyndande verkan på inflammation tros bidra till sjukdomsprocessen.

I den nya studien användes uppgifter om 331 941 svenska byggnadsarbetare som följdes under i genomsnitt tre decennier. 1 623 av dem genomgick under denna tid en operation på grund av spinal stenos. Bland dem som rökte minst 15 cigaretter om dagen var det 46 procent högre risk att behöva opereras för spinal stenos än bland rökfria personer. Ju mer personen rökte, desto större var risken.

Läs vidare