Det är vetenskapligt väl bevisat att ungdomar påverkas av att se rökning på bio och i TV. Den ena studien efter den andra har konstaterat ett tydligt samband mellan hur mycket filmrökning en ung person sett och personens risk att börja röka. Det amerikanska hälsodepartementet har satt som mål att minska ungdomars exponering för rökning på vita duken och flera stora filmbolag har antagit policydokument om att minska antalet rökscener i filmerna.

Mot denna bakgrund följer en forskargrupp utvecklingen på området. I den nu aktuella studien granskades alla de 134 biofilmer som låg på tio-i-topplistan över de mest sedda i USA under minst en vecka 2011. Forskarna räknade antalet tillfällen i varje film där en skådespelare röker eller använder tobak på annat sätt.

Under åren 2005-2010 minskade rökningen i filmerna. Men 2010-2011 ökade den igen och allra mest i ungdomsfilmerna. Den genomsnittliga ökningen var sju procent och ökningen i ungdomstillåtna filmer var 34 procent.

”Resultatet understryker behovet av att modernisera systemet för åldersklassificering av filmer”, skriver forskarna.

”Filmer som visar tobaksbruk bör enbart visas för vuxna och ungdomsfilmer bör hållas tobaksfria”.

Länk till studien

https://www.cdc.gov/pcd/issues/2012/pdf/12_0170.pdf

Läs vidare