Rapporten oroar folkhälsoexperter eftersom internationell forskning har slagit fast att rökning på film och TV ökar risken för att barn ska börja röka. Forskare i USA följer därför sedan länge tobaksanvändningen i de filmer som visas på amerikanska biografer. Den aktuella rapporten speglar utvecklingen under perioden 2010-2016. Varje vecka har tobaksanvändningen i veckans tio mest sedda filmer undersökts. Inte bara scener med tobaksrökning utan även scener med användning av rökfri tobak som snus eller e-cigarettanvändning har registrerats.

Resultatet visar att det blir fler och fler filmer där tobak överhuvudtaget inte förekommer. År 2016 visades tobaksanvändning i 41 procent av de granskade filmerna, det var en minskning med nio procentenheter jämfört med året innan. Men å andra sidan visas mycket mer tobaksbruk än tidigare i de filmer där tobak förekommer. Slutresultatet blir att det visas fler scener än tidigare med rökning eller annan tobaksanvändning. Antalet sådana scener har ökat med 72 procent sedan 2010.

Läs vidare