En lång rad studier har på senare år övertygande visat att rökning försvårar läkningen efter kirurgi och ökar komplikationsrisken. Detta är den första större studien om rökning och komplikationsrisk vid just tarmkirurgi. Studien har publicerats i tidskriften Annals of Surgery.

Forskarna vid amerikanska University of Rochester Medical Center använde en databas med information om över 47 000 patienter som genomgått planerade, större tarmoperationer. Det handlade bland annat om personer som opererats för tjock- och ändtarmscancer, inflammatoriska tarmsjukdomar och divertikulit (inflammerade fickbildningar i tarmväggen).

En femtedel av patienterna var rökare, lika många hade rökt tidigare och resten hade aldrig rökt.

Efter att forskarna räknat bort effekterna av andra riskökande faktorer som övervikt och stort alkoholbruk, kvarstod en 30 procent högre komplikations- och dödsrisk efter operationen hos rökarna, jämfört med dem som aldrig rökt. Rökarna drabbades oftare av lunginflammation och andra infektioner, tvingades oftare genomgå en ny operation och blev kvar längre tid på sjukhuset efter operationen.

Nu vill forskarna gå vidare genom att undersöka hur läkarna bäst kan motivera de rökande patienterna att sluta röka inför operationen. Rökstopp sex veckor före en operation minskar tydligt komplikationsrisken.

Läs vidare