Förmaksflimmer är en av de vanligaste störningarna av hjärtats rytm. Det finns ett starkt samband mellan förmaksflimmer och andra hjärt- och kärlsjukdomar. En del personer har mycket besvär av sitt förmaksflimmer medan andra inte känner några symtom alls eller möjligen att hjärtat slår extragånger och med oregelbundna slag. För många påverkar förmaksflimret livskvaliteten negativt och rytmrubbningen kan också öka risken att drabbas av stroke. Kända riskfaktorer med koppling till förmaksflimmer är fetma, högt blodtryck och diabetes. Sambandet med rökning har hittills varit oklart.

I den nya studien deltog över 15 000 amerikaner i åldrarna 45-64 år. De följdes i 13 år. Under den tiden diagnostiserades 876 fall av förmaksflimmer bland deltagarna. Analysen visade att bland personer som fortfarande rökte var risken för förmaksflimmer fördubblad jämfört med risken för dem som aldrig rökt. Risken för före detta rökare var 32 procent högre än för de som alltid varit rökfria. Att sluta röka innebar alltså en tydlig riskminskning.

Länk till artikeln i den vetenskapliga tidskriften Heart Rhythm.

Läs vidare