– Våra resultat visar att det finns goda skäl för föräldrar att både för sin egen och för barnens skull ha en sund livsstil, med mycket fysiska aktiviteter och ingen rökning, säger forskaren Liisa Byberg, Uppsala kliniska forskningscentrum, till Upsala Nya Tidning.

Tillsammans med forskare vid Stockholms universitet har hon analyserat uppgifter från en enkätundersökning om och hälsokontroller av barn i åldrarna 5-14 år och deras föräldrar. Forskarna undersökte om sociala faktorer som föräldrarnas utbildningsbakgrund kunde sättas i samband med barnens hälsa, men såg inga sådana samband. Det som däremot var tydligt var sambanden mellan föräldrarnas livsstil och förekomsten av övervikt, fetma, högt kolesterol och andra riskfaktorer för framtida hjärt-kärlsjuklighet hos barnen.

– Resultaten pekar på ett mönster där flera faktorer hänger ihop. Familjer där föräldrarna har en hälsosammare livsstil med mycket motion och inte röker äter troligen också bättre och detta avspeglas också i hur barnen i familjen mår, säger Liisa Byberg.

Levnadsvanor och riskfaktorer under barndomen kan ha stor betydelse för risken för hjärt-kärlsjukdom senare i livet.

– Det ska bli intressant att följa upp både barnen och föräldrarna i studien och se hur livsstil och riskfaktorer utvecklas på några års sikt, till exempel om föräldrar som övergår till sundare vanor också påverkar barnens hälsa på ett positivt sätt.

Här är en länk till tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare