I rapporten ”Advisory note: waterpipe smoking: 2nd edition/ Health effects, research needs and recommended actions for regulators” skriver författarna att bruket av vattenpipa spridit sig från Mellanöstern till stora delar av övriga världen. Det finns en spridd missuppfattning om att det skulle vara mindre farligt att röka vattenpipa än att röka vanliga cigaretter. Rapporten sticker hål på denna missuppfattning. Den sammanvägda slutsatsen av över 150 forskningsstudier är, skriver författarna, att det finns många skadliga ämnen i vattenpipsrök, ämnen som kan orsaka cancer och flera andra långsiktiga ohälsoeffekter. Vattenpipsrökning har kopplats till bland annat lungcancer och andra sjukdomar och besvär i luftvägarna, till hjärt-kärlsjukdom, tandlossning och till låg födelsevikt.

Författarna anser att den ökade vattenpiperökningen beror på lanseringen av smaksatt vattenpipetobak och på att vattenpiperökning på många håll blivit socialt accepterat, bland annat på grund av missuppfattningen om dess ofarlighet.

I Sverige har Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, sedan 2009 inkluderat en fråga om vattenpiperökning i sin årliga undersökning av skolelevers drogvanor. Siffrorna visar en gradvis minskning av andelen som prövat vattenpipa, men 2014 var det ändå nästan hälften av ungdomarna i gymnasiets årskurs 2 som hade rökt vattenpipa. 8 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna hade gjort det den senaste månaden.

WHO-gruppen slår fast att det är viktigt att, som i Sverige, lagreglera vattenpipstobaken enligt samma principer som andra tobaksprodukter. Det är också viktigt att alla rökförbud i offentliga miljöer även omfattar vattenpipa.

Läs vidare