När det gäller e-cigaretter föreslår den skotska regeringen att en 18-årsgräns ska införas. Man ska inte få köpa e-cigaretter förrän man fyllt 18 år och det ska även bli förbjudet att ”köpa ut” e-cigaretter till någon under 18 år.

Förslaget innehåller också begränsningar av marknadsföringen av e-cigaretter.

– Elektroniska cigaretter är en relativt ny produkt och det finns mycket lite reglering kring försäljningen och användningen av dem. Den här remissomgången är det första steget mot en ordentlig reglering av e-cigaretter i Skottland. Vi kommer noggrant att analysera svaren, säger folkhälsominister Michael Matheson .

– Det är mycket viktigt att vi överväger begränsningar av alla former av marknadsföring av e-cigaretter. Detta vet jag är en fråga som oroar många.

Regeringen föreslår även att lokala myndigheter ska få rätt att skapa rökfria zoner kring lekparker för att skydda barn mot passiv rökning. Ytterligare ett av förslagen är att det ska bli förbjudet att röka i fordon där barn färdas i Skottland. Att ytterligare stärka barns lagliga skydd mot passiv rökning ses som ett komplement till det informations- och opinionsarbete som pågår i frågan. Kampanjen Take it Right Outside som startade i år uppmanar vuxna att inte röka nära barn.

Här kan du läsa mer (på engelska) om remissrundan.

Läs vidare