Den aktuella typen av tobaksförpackningar kallas på engelska ”plain packs” och är helt fria från dekorfärger och reklamelement. Paketen har en enhetlig, tråkig färg och tillverkarens namn trycks med ett enkelt typsnitt, samma för alla märken. Paketen förses också med stora hälsovarningar i bild och text. Att införa sådana här förpackningar är en åtgärd som rekommenderas i den internationella tobakskonventionen, ratificerad av 180 länder (av Sverige redan 2005).

Alla paket som tillverkas efter 20 maj i Frankrike och England måste vara av denna typ. I Frankrike får den gamla typen av tobaksförpackningar fortsätta att säljas året ut, och i England till 20 maj nästa år.

Världens tobaksjättar fortsätter sin strategi att försöka stoppa ”plain packs” med hjälp av stämningar och hot om stämningar. Även de försök som gjorts när det gäller det brittiska införandet har misslyckats eftersom domstolen avvisade stämningen.

PlainPacks_2016-680FCA följer en internationella utvecklingen beträffande reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar på en världskarta som fortlöpande uppdateras. Den 19 maj publicerades den senaste versionen som syns här intill. På kartan kan man se att det finns goda chanser att Australien, Frankrike och England får fler efterföljare. Irland har beslutat att införa reklamfria, standardiserade förpackningar under 2016, men ännu inte satt något startdatum. Även Kanada, Belgien, Sydafrika, Nya Zealand, Singapore och Finland har annonserat att de kommer att genomföra åtgärden. Flera andra länder har tagit de första stegen i lagstiftningsprocessen. Också i Sverige har diskussionen startat. Regeringen gav tobaksdirektivsutredningen i uppdrag att undersöka möjligheten att införa reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar i vårt land. Utredningen kom till den omdiskuterade slutsatsen att det krävs en ändring av tryckfrihetslagstiftningen för att införa en sådan tobaksregel. Nu har en annan utredning i uppdrag att studera förutsättningarna för en sådan ändring av tryckfrihetslagen.

I en expertkommentarpå FCA:s hemsida konstaterar professorKarine Gallopel-Morvan att den samlade forskningen visar att reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar är en effektiv tobaksförebyggande åtgärd. Studier visar att förpackningarna gör produkten mindre attraktiv, inte minst för unga, och minskar industrins möjligheter att ge missledande information. I Australien märks en tydlig nedgång av rökningen, som enligt experterna delvis beror på de förändrade tobaksförpackningarna.

poster-baby-mid-res

Om en vecka firas World No Tobacco Day, 31 maj, världen över. Världshälsoorganisationen WHO har valtGet ready for plainpackaging!som tema.

Läs vidare