”Symtom på nikotinberoende hos tonårsflickor och på övergång från tillfälligt till mer återkommande tobaksbruk kan kopplas till nikotinexponering före födseln”, skriver forskarna.

De framhåller att kopplingen kvartstår och fortfarande är tydlig efter att man tagit statistisk hänsyn till bl a föräldrarnas sociala situation och deras tobaksanvändning efterbarnets födelse.

Nikotin tas upp av livmodern och resultatet kan faktiskt bli en högre koncentration av nikotin hos fostret än hos den rökande mamman. Tidigare forskning i laboratoriet – såväl djurstudier som forskning med hjälp av mänskliga celler – har pekat på att nikotinexponering kan påverka hjärnans utveckling hos foster och ”programmera” den på ett sätt som ökar sårbarheten för nikotinberoende senare i livet. Den nya studien, där man följt 3020 svenska ungdomar från 11-årsåldern och tills de fyllt 18 år, bekräftar resultaten från laboratorieforskningen.

Omkring 27 procent av ungdomarna hade haft en mamma som rökt under graviditeten och i 43 procent av fallen hade minst en av föräldrarna rökt under graviditeten. Under uppföljningstiden började 1007 av ungdomarna att använda tobak (41,7 procent av dem vars mamma rökt under graviditeten och 30,6 procent av dem vars mamma inte hade rökt).

761 av ungdomarna började röka dagligen (33,7 procent av dem vars mamma rökt under graviditeten och 22,2 procent av dem vars mamma inte hade rökt). Även snusande var vanligare bland ungdomar som utsatts för nikotin i livmodern.

Bland 17-åriga flickor var risken för att uppleva nikotinsug och för mer omfattande tobaksanvändning (minst fem cigaretter eller prillor per dag) ungefär fördubblad om mamman hade rökt under graviditeten.

Kopplingarna var inte lika tydliga och inte statistiskt hållbara bland pojkar vilket forskarna anser stärker hypotesen om att den kvinnliga hjärnan är mer känslig för nikotinets påverkan på nervsystemet.

Här kan du ladda ned tidskriftens sammanfattning av studien.

Läs vidare