Detta konstaterar författarna av WHO:s nya rapport Empower Women – Facing the Challenge of Tobacco Use.

Tobaksindustrin arbetar konsekvent med målgruppsanpassade insatser för att lura nya kvinnor in i ett livslångt tobaksbruk, framhåller Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – och en av den nya rapportens huvudförfattare.

Rapporten är den andra i en serie publikationer vars syfte är att stimulera länderna i Europa att mer fokusera på kvinnornas situation i tobaksfrågan. Den internationella tobakskonventionen betonar i artikel 4.2.d att genderperspektivet ska genomsyra alla tobaksåtgärder – prevention, lagstiftning och forskning.

I rapporten beskriver författarna den aktuella situationen i Europa när det gäller kvinnors tobaksbruk och hälsa. Nya utmaningar i form av e-cigaretter, vattenpipa och snus speglas och läsaren får se en rad konkreta exempel på reklamkampanjer för tobak direkt riktade till kvinnor.

Även samhällets motåtgärder skildras med hjälp av exempel från olika länder, ett är den svenska Sluta-Röka-linjen.

– Europa ligger tyvärr efter andra WHO-regioner när det gäller att stoppa tobaksindustrins marknadsföring, konstaterar Margaretha Haglund.

– Det är viktigt att EU och länderna i Europa skärper sig och börjar ta på sig genderglasögonen också i tobakspolitiken. Vi måste lära oss av tobaksindustrin som alltsedan mitten av 1920-talet konsekvent arbetat mycket målgruppsanpassat. Av åtgärderna är ett komplett reklamförbud det allra viktigaste.

För Sveriges del anser Margaretha Haglund att samarbetsregeringens tilläggsdirektiv till tobaksutredningen inger hopp. Utredaren har fått i uppdrag att överväga införande av både neutrala, standardiserade tobaksförpackningar och exponeringsförbud för tobaksprodukter.

– Tilläggsdirektivet kan leda till en betydande skärpning vad gäller tobaksindustrins möjlighet att packa in sina dödsbringande produkter i guld och purpur och förpackningar som mera ser ut som kosmetika än tobak. För att detta sa lyckas behöver tobaksfrågan fortsatt tydligt ledarskap från hälsoministern trots att tobaksindustrin och deras vänner kommer att ta varje chans att göra livet surt för honom!

Här kan du ladda ned rapporten.

Läs vidare