Vi som står bakom detta brev arbetar med Tobaksfri Duo, en metod för att stärka unga att aldrig börja använda tobak. Tillsammans representerar vi gedigen kunskap och flera hundra års erfarenhet av tobaksförebyggande arbete.Vi är djupt oroade över socialminister Göran Hägglunds uttalande om att regeringen aktivt ska arbeta för att häva snusförbudet i övriga EU länder. Sveriges regering har undertecknat Ramkonventionen om tobakskontroll, och därmed förbundit sig att för hälsans skull verka för att minska allt tobaksbruk och tobaksindustrins inflytande. Tobaksindustrins produkter orsakar sjukdom, lidande, för tidig död och ojämlik hälsa. Deras produktion rymmer barnarbete och bidrar till miljöförstöring. Det är obegripligt att en socialminister väljer att agera på ett sätt som enbart gynnar tobaksindustrins intressen istället för att göra det som är uppdraget, dvs. att arbeta för att stärka förutsättningarna för en god hälsa.

Tobaksindustrin har i sin retorik ofta framfört att snusanvändning är anledningen till Sveriges låga röksiffror, vilket inte är sant. Det är sorgligt att man på ministernivå väljer att förlita sig på industrin som kunskapskälla, istället för på experter från Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen, vilka tydligt avråder från att lyfta EU:s snusförbud. En hälsominister borde ta vara på de möjligheter som ramkonventionen ger, med evidensbaserade rekommendationer som använda fullt ut skulle leda till ett minskat tobaksbruk och en friskare befolkning.

Med socialministerns agerande som bakgrund är det är lätt att tappa förtroendet för regeringens verkliga vilja att genomföra den femåriga strategi för drogförebyggande arbete som man nu arbetar med (ANTD strategin). Regeringens offentliga budskap om att snus är en produkt som bör spridas till hela Europa kan av våra ungdomar uppfattas som en signal om att snus är ofarligt, vilket är livsfarligt.

Om man å ena sidan arbetar för att minska ungdomars alkoholbruk och å andra sidan ställer sig positiv till att underlätta ökad nikotinanvändning, är det något viktigt man inte har förstått. En ökad nikotinanvändning hänger nära samman med ökat alkoholbruk, vilket är rapporterat i flera vetenskapliga studier.

Att vi dessutom har ytterligare en minister, handelsminister Eva Björling, som länge tillåtits gå tobaksindustrins ärenden genom sitt agerande gentemot EU i snusfrågan, gör bilden än mer allvarlig.

För att vi som arbetar ute i landet ska ha förtroende för Sveriges regering och dess företrädare, krävs en tydlig viljeinriktning i det drogförebyggande arbetet som
1. Följer den av Sverige ratificerade ramkonventionen om tobakskontroll
2. Bygger på kunskap och vetenskap
3. Visar att vi alla tillsammans jobbar för barns och ungas bästa.

Karin Baker, Åsele, Hanna Lundström, Umeå, Annika D-Lundgren, Sorsele, Birgitta Grensell, Malå, Åsa Bertilsson, Holmsund, Maria Sandström, Ersboda, Ann-Christin Lundqvist, Bureå, Jennie Bünsow, Vilhelmina, Elisabeth Johansson, Kåge, Carola Berglund, Umeå, Kerstin Stendal, Umeå, Eva-Britt Hedberg, Dorotea, Elin Adamsson, Sävar/Robertsfors, Anna-Britt Lindberg, Vännäs, Margareta Lundgren, Vindeln, Ingela Brännlund, Vännäs, Annica Marklund, Skelleftehamn, Jane Nakitto, Lycksele, Helene Grahn, Teg, Maria Sjöberg, Lycksele, Lina Anundsson, Lycksele, Maria J Lindmark, Boliden, Margareta Jonsson, Vindeln, Annika Bergner, Vindeln, Carin Tjärnström, Tärnaby, Britt-Inger Wijkman, Burträsk, Kristina Georgsson, Bjurholm, Erika Berglund, Byske, Lena Wollmén, Skellefteå, Camilla Holmqvist, Skellefteå, Marina Lundström, Skellefteå, Inger Forslund, Skellefteå, Maritha Agestedt, Nordmaling, Linnea Bergqvist, Umeå, Lena Vernér-Dahlberg, Hörnefors, Ywonne Wiklund, Umeå.

Läs vidare