Studien är publicerad online av BMJ Tobacco Control. Forskarna fann och analyserade 108 företagssponsrade Facebooksidor för ledande märken av cigarrer, e-cigaretter, vattenpipstobak och rökfri tobak. På över hälften av dessa sidor hittade forskarna köp nu”-knappar eller andra metoder som tillåter Facebookanvändaren att köpa produkterna. Omkring två tredjedelar av sidorna innehöll reklamerbjudanden som kuponger och rabatter och på alla utom en av sidorna fanns det bilder av tobaksprodukterna. Trots Facebooks egna regler om åldersgränser och trots lagstiftning i olika länder hade färre än hälften av de analyserade sidorna någon strategi för att motverka besök av personer under 18 år.

När det gäller vanliga cigaretter såg forskarna att marknadsföringen på Facebook gick via onlinebutiker som har Facebooksidor där de marknadsför popuära cigarettmärken som Marlboro och Camel. På dessa sidor finns även länkar till köp av cigaretter.

Forskarna framhåller att det är bra att Facebook har tagit fram en policy för att begränsa marknadsföringen av tobak, men säger att Facebook måste göra mer för att komma åt problemet.

Läs vidare