Distriktsdomstolen utfärdade i fjol ett preliminärt föreläggande mot varningsbilderna som i slutet av februari fastställdes i ett definitivt beslut.

Båda besluten överklagades av Obama-administrationen.

I appellationsdomstolens utslag heter det att lagens krav på stora varningsbilder är väl förenligt med regeringens intresse av att förebygga bedräglig konsumentupplysning och därmed följer grundlagen.

Domstolen gav också starkt stöd till bl a förbud för flera former av marknadsföring till barn liksom till förbud mot vilseförande påståenden om att vissa tobaksmärken är mindre hälsofarliga än andra.

Domen i appellationsdomstolen i pdf-format

Läs vidare