Stefan Åberg, ANDT-samordnare Helsingborgs stad. Foto: Helsinborg Stad

I Helsingborgs stad är Stefan Åberg ANDT-samordnare med ett särskilt fokus på tobak, som ju ofta är en inkörsport till andra ohälsosamma levnadsvanor.

I Region Skåne är Christine Olsson och Malin Dock tobakssakkunniga på Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention.

De tre sitter i olika delar av Skåne. De kände till varandra, men hade inte samarbetat tidigare, berättar Stefan Åberg och Christine Olsson vid ett digitalt möte på Teams.

Nyligen insåg de att de kunde dra nytta av varandra och så var samarbetet igång med planering för insatser under tobaksfria veckan, vecka 47.

–Jag är glad att vi har hittat varandra. Vi kan använda varandras resurser, säger Stefan Åberg.

Christine Olsson, tobakssakkunnig Kunsskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Region Skåne. Foto: Anders Bengtsson

Christine Olsson arbetar deltid som tobakssakkunnig och deltid som kurator på ungdomsmottagningen i Simrishamn/Tomelilla. Medan Stefan Åberg ofta riktar in sitt arbete mot skolorna i Helsingborg möter Christine ungdomarna i en annan miljö. De hoppas att de med sina olika arbetsplatser och nätverk ska kunna bidra till att väcka intresse för tobaksfråga och olika sätt att bli tobaksfri.

Inför tobaksfria veckan har de i samarbete med Tobaksfri Duo tagit fram en affisch som de sprider till skolor, ungdomsmottagningar och vårdcentraler.

Men affischen är långt ifrån det enda verktyget. De tipsar om Verktygslådan som Stefan Åberg har utvecklat, med ett smörgåsbord av aktiviteter som till exempel lektionsmaterial för olika årskurser, filmer och föräldramaterial som kan användas för att ta upp tobaksfrågan i olika sammanhang. Även Tobaksfakta har samlat material som kan användas.

Stefan Åberg tar upp ANDT-frågorna både i ANDTS-bloggen, och i den nystartade SANDT-podden. 

–Podden startade i september och är troligtvis redan Helsingborgs stads största podcast, säger Stefan Åberg.

Använder alla kanaler

De har alltså börjat skicka ut material via sina nätverk. Skolorna har visat god respons.

–Vi ska utvärdera vårt arbete efteråt, säger Christine Olsson.

Vilka är det då som nås av utskicket?

–Elevhälsan på skolorna i Skåne, primärvården genom affischer på vårdcentralerna, ungdomsmottagningar med affischer och annat material, och våra samverkanspartners, berättar Christine Olsson.

–Skolor och fritidsgårdar, behandlingsställen. Följare på Facebook och andra sociala medier. Vårt mål är att alla ska göra något under tobaksfria veckan. Om de sätter upp affischen är det ett steg i rätt riktning, säger Stefan Åberg.

Fakta Tobaksfria veckan

Tobaksfria veckan är en kampanj mot tobaksbruk som bland annat riktas till skolorna för att nå barn och ungdomar och som de flesta tobaksförebyggande organisationer använder för att sprida information lokalt och regionalt. Ett annat mål med veckan är att lyfta frågan för allmänheten, och att påverka politiker och andra beslutsfattare att skapa förutsättningar till förändring.

Tobaksfria veckan är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025.

Veckan startades av Läkarmissionens grundare Harry Lindqvist på 1970-talet i samarbete med VISIR (Vi Som Inte Röker). Via lokala arrangemang – utställningar, föreläsningar, tidningsartiklar eller annat – riktade han uppmärksamheten mot rökning och dess skadeverkningar.

 

 

 

 

Bildtexter:

Stefan Åberg, ANDT-samordnare Helsingborgs stad. Foto: Olivia Åberg

Christine Olsson, tobakssakkunnig Kunsskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Region Skåne. Foto: Anders Bengtsson

 

RESERVBILD, inte lätt att få en bra bild på en datorskärm.

Stefan Åberg, ANDT-samordnare Helsingborgs stad och Christine Olsson, tobakssakkunnig Kunsskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Region Skåne, under intervjun med Tobaksfakta.

Foto: Maj-Lis Koivisto

Läs vidare