Nedan finns affischer, foldrar, aktiviteter, presentationsmaterial och filmer som ni kan använda och sprida.

 

Affischer

Barnkonventionen – skydda barn mot tobak

Skydda barn från tobaksindustrin – Tobaksfri duo 

Tobak kväver drömmar

Tobak hotar oss alla

Tobak krossar hjärtan

WHO:s affish 2019

Glassaffisch

”Löpsedel” FACT

Hej då tobak!

 

Skyltar

All rökning förbjuden

 

Foldrar

Barnkonventionen och tobak

Snus och hälsa

 

Aktiviteter

Tipspromenad om tobak

Kryss om tobak

Svar på kryssfrågorna

 

Presentationsmaterial

Tobaksfrågan ur barnperspektiv

 

Filmer

https://www.youtube.com/watchv=xQY2qAzB0rk&ab_channel=RegionS%C3%B6rmland

Läs vidare