Stödet kan användas för prevention inom flera områden, såsom tobak, narkotika, alkohol, dopning och spel om pengar.

Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete behöver vara långsiktigt, bygga på behov och kunskap samt ha en bredd i sitt upplägg för att lyckas. Likaså behöver arbetet bedrivas på ett strukturerat sätt för att vara effektivt.

Snabbguidens arbetsmodell kan användas för att planera och genomföra arbete som bedrivs i ordinarie verksamhet och i projekt. Kunskapsstödet består av vägledning, webbsidor med fördjupande information, tips och stödmaterial som till exempel filmer och bilder.

Allt finns att läsa och hämtas på www.folkhalsomyndigheten.se/snabbguiden

Läs vidare