Under den aktuella perioden höjdes tobaksskatterna i Irland, rökförbud infördes på serveringar och andra offentliga miljöer och striktare regler för tobaksreklam infördes. Under samma period sjönk andelen rökare bland irländarna från 33,4 till 26,1 procent för män och från 31 procent till 25 procent för kvinnor.

Forskarna har använt en analysmodell för att beräkna hur många som skulle ha rökt och blivit sjuka av det utan de tobaksförebyggande åtgärderna och jämfört med den utveckling som skett. Slutsatsen blev att 1716 personer färre har dött tack vare åtgärderna och att nyttan av dem kommer att öka för varje år. Dessutom togs nya viktiga tobakspolitiska steg 2011 som kommer att minska de tobaksrelaterade dödsfallen i Irland ännu mer.

Länk till sammanfattning av studien.

Läs vidare