De som står bakom dokumenten ärTobaksfakta – oberoende tankesmedja,Yrkesföreningar mot Tobak, TobaksPreventiva nätverket Landsting och Regioner, TPLR, ochNätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS.

Här är underlaget för kommuner.

Här är underlaget för landsting och regioner.

Läs vidare