En lång rad indikatorer finns redan samlade på den nya webbplatsen: www.andtindikatorer.se

Där finns nu bland annat uppgifter om hur användningen, inköpsvanorna och priserna utvecklas när det gäller tobak, alkohol och (i tillämpliga fall) narkotika. Databasen innehåller också statistik om tobaks- och alkoholrelaterade sjukdomar och dödsfall.

Syftet med databasen är att möjliggöra ett aktivt arbete med indikatorerna och sprida dem i landet. CAN har därför fått medel för att utveckla ett webbaserat system för indikatorerna som både ska underlätta inrapportering av data från berörda myndigheter och organisationer och kunna visa databasens innehåll.

Läs vidare