När det nya tobaksproduktdirektivet nu ska genomföras passar Finland på tillfället att se över tobakslagen i sin helhet. Föreslagna lagändringar som följer av direktivet är bland annat text- och bildvarningar på 65 procent av cigarettpaketens fram- och baksidor och förbud mot så kallade karaktäristiska smaker i cigaretter och rulltobak. Populära smaker, såsom mentol, ska emellertid förbjudas först efter övergångstiden år 2020.

När det gäller e-cigaretter innebär lagförslaget en öppning för att dessa får börja säljas i landet. Hittills har de i Finland, precis som i Sverige, räknats som läkemedel. Eftersom inga läkemedelsgodkända e-cigaretter ännu finns, är det i dag inte tillåtet att sälja produkterna. I Sverige pågår för närvarande en utdragen rättslig process om säljförbudet för e-cigaretter och en utredning ska föreslå hur de ska regleras i framtiden. I Finland föreslår Social- och hälsovårdsministeriet nu att e-cigaretter ska tas in i tobakslagstiftningen. Det betyder bland annat att samma åldersgräns fastställs för köp av elektroniska cigaretter som för tobaksprodukter, deras försäljning kommer att vara tillståndspliktig, e-cigaretter får inte innehålla smakämnen och de får inte rökas i lokaler där ickerökare vistas eller exponeras i butiker (Finland har exponeringsförbud för tobaksvaror).

Enligt lagförslaget ska samma tidsgräns på 20 timmar gälla för import av nikotinhaltiga vätskor för tobaksprodukter och elektroniska cigaretter från länder utanför EES-länderna som för alkohol. Detta innebär att en person ska vistas utanför Finland i minst 20 timmar för att kunna införa tobaksprodukter till landet. På samma sätt förbjuds nät- och annan distansförsäljning av tobaksprodukter och elektroniska cigaretter.

Maximimängden för import av rökfria tobaksprodukter, som snus, minskas från nuvarande 1,5 kilo till 0,5 kilo.

Den nya tobakslagen innebär även att det blir lättare för fastighetsägare att begränsa eller förbjuda rökning på balkonger och terrasser.

Ett stort antal remissinstanser har uppmanats att senast 28 september yttra sig om den nya tobakslagen. Avsikten är att regeringens proposition till ny tobakslag ska lämnas mot slutet av året.

Frågor och svar om lagförslaget.

Läs vidare