En ny studie bidrar till den starka bevisningen för att rökning kan orsaka allvarliga reumatiska sjukdomar. Inte minst för personer med ökad ärftlig risk för någon av dessa sjukdomar är rökstopp – eller helst förstås att aldrig börja röka – en mycket viktig förebyggande åtgärd.

Resultaten visar att rökning eller tidigare rökning är vanligare hos personer med SLE. Hos kvinnor som tidigare rökt var SLE-risken nästan dubbelt så hög som hos kvinnor som aldrig rökt. Även bland män sågs en ökad risk för SLE bland dem som rökte.

I Sverige finns omkring 5 000 personer med SLE och varje år insjuknar 400 personer. Sjukdomen är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Trötthet, feber, viktminskning, ledvärk, muskelsmärtor, seninflammationer, solkänslighet, håravfall och njurproblem är några vanliga symtom. Hudutslag är också vanliga och lupus erythematosus betyder ”rött vargbett” och syftar på det fjärilsliknande utslag över näsa och kinder som drabbar många SLE-patienter.

Kraftigt ökad risk även för ledgångsreumatism
SLE är en av flera inflammatoriska reumatiska sjukdomar som rökning visat sig kunna bidra till. Vid reumatologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna har forskarna studerat sambanden mellan arv och miljöfaktorer som rökning vid bland andra reumatoid artrit (ledgångsreumatism) och SLE. Resultaten visar tydligt att rökning kan vara en starkt bidragande orsak till sjukdomarna. En tredjedel av de allvarligaste fallen av reumatoid artrit skulle aldrig ha inträffat om patienten inte hade rökt. Personer med ärftlig benägenhet för sjukdomen kan öka sin risk att insjukna med upp till 40 gånger genom att röka. Dessutom försämras effekten av läkemedel mot reumatoid artrit kraftigt av rökning. Rökavvänjning är en viktig del av behandlingen för rökande patienter vid kliniken.

Läs mer om rökning och reumatiska sjukdomar!

Länk till artikeln i Clinical Rheumatology

Läs vidare